Termin Kategorie: Kurse

Sankyoku Workshop in Luzern mit Naoko Kikuchi und Chizuko Hayashi. Für Teilnehmer stehen folgende Stücke zu Auswahl: Mama no Kawa, Yûgao, Kuro Kami, Haru no Kyoku, Chidori no Kyoku, Rokudan   WORKSHOP in LUZERN 2018 mit