Termin Kategorie: Kurse

Sankyoku in Luzern mit Naoko Kikuchi, Chizuko Hayashi (Koto und Shamien) und Ursula Schmidiger (Shakuhachi). Workshop für Shakuhachi Spieler und Spielerinnen mit Gaikyoku Kenntnissen. Geplante Stücke: Kuro Kami, Mama no Kawa, Chanoyu Ondo, Rokudan. Auf Wunsch oder i.Res. Chidori no Kyoku, Haru no Kyoku. Anmeldung bis spätestens 30. Januar an Ursula Schmidiger, u.yashu@hotmail.com oder Tel. […]